Rakouský orel padá/Evidence důstojníků a mužstva

Údaje o textu
Titulek: Rakouský orel padá
Autor: Jaroslav Rošický
Zdroj: ROŠICKÝ, Jaroslav. Rakouský orel padá. Praha-Vysočany : Nakladatelství Max Forejt, 1933.
Vydáno: 1933
Licence: PD old 70

Když tedy 29. října 1918 odešla poslední strážní setnina do pražských okresů a jejích zásobování bylo v chodu, rozhodli jsme se přikročiti k sestavení evidence důstojníků a mužstva. Základ činilo 18 strážních setnin. Hlásili se však noví důstojníci, poddůstojníci a vojáci. Tento úkol jsme však sami zvládnouti nemohli. Přibrali jsme tedy spolupracovníky, ochotně se přihlásivší důstojníky a poddůstojníky. Byly postaveny stoly, koupeny kancelářské a psací potřeby, vyhotovena razítka a již se pracovalo.

Evidence tato byla prací neobyčejně důležitou a prokázala velmi platné, ba řekl bych jedinečné služby. Neboť seznamy tyto tvořily jedinou zásobu, ze které se čerpalo, když bylo třeba přidělovati důstojníky ať k vojenským oddílům, úřadům, nebo bylo-li jich třeba k zvláštním službám. V těchto seznamech bylo vedeno, kde který důstojník bydlí, nebo kam je přidělen, a tvořily podklad k vyplacení požitků. Byl to schematismus narychlo sestaveny, neboť čsl. vojsko se teprve tvořilo a vstup do jeho řad byl dobrovolný. A musilo se tvořiti rychle, neboť jen vojsko bylo moc a síla, o niž se mohl Národní výbor opříti a se kterou rakouské vojenské velitelství musilo počítati.