Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila/LXXXVIII

Údaje o textu
Titulek: LXXXVIII.
Podtitulek: Volba krále říšského. Vpád Uhrův.
Autor: neznámý, tzv. Dalimil, k vydání upravil Josef Jireček
Zdroj: Archive.org
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, Matice česká 1877. s. 146 - 147
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Václav I., Havel z Lemberka

Tehdy sě sta krále říšského volenie,
pro to král tam posła tři pány neléně:
Hrona z Náchoda, Smiła Světlického
a pana Havła Jabłoňského.
Hron tu był v radě ze všěch múdřější nazván,
pro to mu říšským králem črný lev na złatém ščítě dán.
Haveł ratiščem doby połovičného,
pán Smił kłáním doby za znamenie kapra črveného.
Tehdy Uhři Moravu zhubichu,
ale Uhři knězě Přěmysła nikděž nezbichu.
Kam sě jedno obrátiechu,
vesde Přemysła uzřiechu.
Tomu sě Uhři velmi diviechu,
a škodu ot něho velikú jmiechu.
A když Čechy přijidú,
Uhři tajně z země vynidú.