Autor:Josef Jireček

Josef Jireček (9. října 1825 – 25. listopadu 1888) byl český literární historik, kulturní a politický činitel. Dlouhodobě působil na ministerstvu kultu a vyučování ve Vídni (v roce 1871 krátce i jako ministr). Vytvořil řadu odborných prací v oblasti školství, podílel se na vydávání učebnic a čítanek. Těžištěm jeho zájmu byla česká literární historie a jiné otázky českých kulturních dějin. Zeť jazykovědce Pavla Josefa Šafaříka a otec historika a balkanologa Konstantina Jirečka. ⇒ více…

Dílo Editovat

Články z tisku Editovat

Ottův slovník naučný Editovat

Přispíval do Ottova slovníku naučného pod značkou JJk.