Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila/LXVIII

Údaje o textu
Titulek: LXVIII.
Podtitulek: Bitva nad Lodenicí.
Autor: neznámý, tzv. Dalimil, k vydání upravil Josef Jireček
Zdroj: Archive.org
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, Matice česká 1877. s. 117 - 118.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Soběslav II.

Ciesař chtieše Němcóv mstíti,
počě s velikú siłú do Čech jíti.
Kde Bravanti a Fryzové,
Rýněné i Švábové,
Durinkové, Bavořěné,
Sasici i Frandřěné:
ti sě všichni na českú škodu otdachu i sebrachu.
Někteří sě se vš čeled brachu,
chtiece všěcky Čechy zbíti
a zemiu prví osaditi.
A když ciesař, Łotr Druhý, Łodína dojide,
Soběsłav proti jemu jako se dvěma stádcoma pojide.
Uzřěv kněz małosť liuda svého,
počě prositi na pomoc Krstitele svatého.
Vzvěděv Čechy, ciesař ku Prazě líc horú jdieše,
Soběsłav s svými na vsi jeho ždieše.
Němci úvozem ku Prazě líc jako zeď jdiechu,
a Čechové, na jednom miestě stojiece, je tepiechu.
Pak jedni v týł, druzí údołem v bok Němcóm jidú,
třetí moc na ně snidú.
Tak všěcko němečské vojsko zbichu,
ni ciesař ni kniežata ostojichu.
Potok ten tři dni krvavý tekł.
Nebo był kněz přěd bojem řekł:
„Neživte chuda ni bohatého,
nemíjejte i jednoho!“
Tu kosteł svatému Janu učinichu,
a ku Prazě líc na paměť kopec snosichu.
Mezi kořist, juž sú tu vzěli,
pół třetieho tiscě prstenóv z ruk zbitých rytieřóv sú sněli.
Usłyšav Vładisłav, někdy král český,
že zabit ciesař, bóh němečský,
žałost sě roznemože
a smrti zbýti nemože.
Soběsłav do Čech přinese otcě svého,
a na Vyšehradě pohřěbú jeho.