Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila/LXV

Údaje o textu
Titulek: LXV.
Podtitulek: Boj s Poláky. Pobití židův.
Autor: neznámý, tzv. Dalimil, k vydání upravil Josef Jireček
Zdroj: Archive.org
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, Matice česká 1877. s. 113
Licence: PD old 70

Toho léta Polené v zemiu vnidú,
Čechy je bojem podjidú.
Tehdy Polan mnoho zbichu
i polskú zemiu poplenichu.
Tehdy nalezú svatého Vojtěcha hłavu,
jeho ukázáním ješče krvavú.
Tehdy kněz svej zemi k okrasě
zd obnovi hrad u Prazě.
Tehdy také židie křěsťanské dietky zbichu,
a to na ně usvědčichu.
Kněz je káza všěcky zbíti
a jich domy rozpleniti.
A když židy tepiechu
a jich domy pleniechu,
v jich škole nalezú hada velikého,
ve všiej zemi nevídáno takého.
Věděli-li sú o něm židie či nevěděli,
nikomému sú toho nepověděli.