Prosté motivy/Podzimní VII

Údaje o textu
Titulek: Podzimní VII
Autor: Jan Neruda
Zdroj: NERUDA, Jan. Prosté motivy. Praha : Mladá fronta.  
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Že šedivým, praví váš veselý smích?
Teď vidíte, cože je z boje,
jejž s ledovým svádělo rozumem
si horoucí srdce moje
na hranatém živobytí!
Ach potlouklo! Šedivý hlavy lem -
to není snad staroby měkounký sníh,
to stopy jsou krupobití.

Ba - bylo to jako tam na horách!
Žár od jihu k výši se plazí
a z půlnoční druhé zas strany
se ledový vítr zvedá,
až ve výši u skalní hrany
vír v mlhový oba se srazí -
pak sypou se kroupy jak bohatý hrách
a mžikem je hora šedá.