Pohádky (Kipling)

Údaje o textu
Titulek: Pohádky
Autor: Rudyard Kipling
Zdroj: Rudyard Kipling. Pohádky (Kipling), Hejda a Tuček, CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Vydáno: nákladem Hejdy & Tučka v Praze
Licence: PD old 70
Překlad: Pavla Moudrá