Ottův slovník naučný/Záměna

Údaje o textu
Titulek: Záměna
Autor: Alois Strnad
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 420. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Záměna (v math.) jest buď permutace (v. t.) aneb substituce (v. t.). V onom případě jest to změna toliko pořádku prvků v dané skupině, ve případě druhém náhrada prvků daného výrazu jinými podle určitého zákona. — Z. kruhová (cyklická) jest taková změna pořádku prvků dané skupiny, že na místo prvního prvku nastoupí druhý, na místo druhého třetí, atd. až na místo posledního zase první. Na př. skupina 1234 má z-ny kruhové 2341, 3412, 4123. Sd.