Ottův slovník naučný/Vigintisexvirát

Údaje o textu
Titulek: Vigintisexvirát
Autor: Otakar Jiráni
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 680. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Vigintisexvirát, (z lat.), u Římanů souborný název pro těchto šest jinak samostatných kollegií nižších úředníků římských: 1. Triumviri capitales, 2. Triumviri aere argento auro flando feriundo (viz Tresviri). 3. Quattuoviri viis in urbe purgandis. Měli za povinnost pečovati o čistotu ulic uvnitř obvodu městského. 4. Duumviri viis extra urbem purgandis (viz Duumviri 5). 5. Decemviri stlitibus iudicandis (viz Decemviri 2). 6. Quattuor praefecti Capuam Cumas vykonávali v zastoupení městského praetora soudnictví ve městech italských, jimž Římané vlastní soudnictví odňali. Jméno mají podle předních dvou měst kampanských. Ke konání svého úřadu rozdělovali si nejspíše příslušná města a objížděli je. Úřad tento, spolu s úřadem pod č. 4. uvedeným, byl zrušen za Augusta, takže od té doby jest společným jménem úřadů těchto vigintivirát. Augustus učinil též zastávání jednoho z těchto úřadů závazným pro ty, kdož chtěli dojíti quaestury a tím vyšších úřadů. Volba v-ů konána v komitiích tributních za řízení praetorova. O.J-i.