Ottův slovník naučný/Pilocarpin

Údaje o textu
Titulek: Pilocarpin
Autor: František Plzák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 744. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pilocarpin [-kar-], C11H16N2O2, alkaloid z listů Pilocarpus offiinalis a pennatifolius Lem. (folia Jaborandi); listy ty obsahují ho množství velmi různé, 0,159–2%. Základ jeho tvoří pyridin, celková konstituce p-u dosud jest jen z nepatrné části známa. P., není-li úplně čistý, tvoří hmotu beztvarou, mazovitou, čistý krystalluje. Lékařství užívá hydrochloridu p-u C11H16N2O2.HCl. Fr. Plzák. – Hlavní účin jeho jest...