Ottův slovník naučný/Patrola

Údaje o textu
Titulek: Patrola
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 329. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Patrola

Patrola, z frc. patrouille [patrùj], ohlídka, patrula, pátralka, obchůzka, u jezdectva objížďka, pojížďka, v noci ponůcka, malinké oddělení vojenské, nejméně 3 muži, nejvíce asi četa, nebo policejní stráže a tu nejméně 2 muži, vyslané na prozkoumání území, vypátrání nepřítele, vyzvídání věcí podezřelých, dozírání nad ostražníky a hlídkami, udržování pořádku při velikém shluku lidstva, zatýkání výtržníků a pod. Dle různých těch úkolů p-ly třídí se na dozorní čili dohlídky (Visitierpatrouillen), na pokradmé čili příludky (Schleich-), které mají připlížiti se nepozorovaně k nepříteli, výzvědní čili vyzvídky (Recognoscier-), čelní hlídky (Vor-), postranní čili poboční (Seiten- č. Flanken-), pozadní (Nach-), tyto troje pro bezpečnost zástupu na Pochodu (v. t.), prohlédací či prozkoumací (Streif-), stálé či ztracené (stehende), vysílané daleko přes předstráže k nepříteli a umístěné na důležitém bodu pozorovacím až do vystřídání p-lou novou nebo až do odvolání. Doporučuje se, vysílati na prozkoumání p-ol raději více a slabších než méně a silných, ježto beztoho nejsou určeny pro boj, nýbrž pro pozorování a spíše pro ústup po vykonaném úkolu nebo před značnou přesilou. U jezdectva rak.-uh. p. značí třetinu čety. Větší oddíly voj. vysílané na výzvědy slují výzvědná, výzkumná atd. velítka (Streif- etc. Commandos). FM