Ottův slovník naučný/Paschasius

Údaje o textu
Titulek: Paschasius
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devatenáctý díl. Praha : J. Otto, 1902. S. 290. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Paschasius: 1) P. Radbertus (* v Soissonsu – † 26. dub. 865 v Saint-Riquieru). V l. 844–851 by) opatem kláštera corbieského a prohlášen za svatého. Spisy jeho vyd. Sirmond (Pař., 1618). Prvý učil proměňování chleba ve svátosti oltářní (De corpore et sanguine Domini). Mimo to napsal spis De partu virginis a životopisy sv. Adalarda a Walův. Díla jeho vyd. v Bibliotheca patrum (sv. XIV.). Srv. Hausherr, Der heil. P. R. (Mohuč, 1862); Sardemann, Der theologische Lehrgehalt der Schriften d. P. R. (Marib., 1877); Choisy, Paschase Radbert (Geneva, 1889).

2) P. viz Pasquier 1).