Ottův slovník naučný/Mladina

Údaje o textu
Titulek: Mladina
Autor: František Chodounský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 450. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Mladina (v pivovarství) má v sobě součástky sladu (a případně jeho náhražek) a chmele, kteréž buď již byly rozpustnými nebo průběhem rmutování a varem získány a zachovány zůstaly. Extrakt m-ny skládá se z cukrů (z těchto připadá na 50—60% na maltosu, 2—4% na cukr třtinový a 7—9% na redukující cukry: dextrosy, laevulosy, isomaltosy), z dextrinů (15—25%; amylodextrin a erythrodextrin přicházejí jen výjimkou za nedostatečné hodnoty materiálu a práce ve varně), v ostatním obsahuje gummité látky, zplodiny roštění (zejména karamel), pektinové látky, bílkoviny, albumosy, peptony, amidy, z chmele pak hořč, pryskyřici, tříslovinu a aetherický olej, konečně kyseliny a minerálné látky. V praxi určuje se množství extraktu saccharometrem udávajícím, kolik dílů extraktu obsaženo jest ve 100 dílech. Pro piva obyčejná m-ny vykazují 9—10%, pro ležáky 12—14%, pro exportní 15—16%; v Anglii dostupuje 16—30%. Složení m-ny podmiňuje vlastnosti piva a závisí na prvém místě na hodnotě materiálu a pak ovšem na způsobu a provedení várky. Srv. Chlazení mladiny. Chý.