Ottův slovník naučný/Chlazení dovařené mladiny

Údaje o textu
Titulek: Chlazení dovařené mladiny
Autor: František Chodounský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 230. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Ottův slovník naučný/Mladina

Chlazení dovařené mladiny v pivovarnictví sloučeno jest s nasycením kyslíkem pro zdar kvašení nevyhnutelným. Mladina cizem odloučená od chmele čerpá se na stoky chladicí, kdež se klky bílkovin jako hořké kaly ke dnu usazují a mladina se nasycuje kyslíkem, zejména dokud jest horká. Na stokách ponechá se mladina nejvýše do 40 až 50° C a přivádí se ku schlazení umělému na náležitý stupeň spilační. Též se užívá uzavřených nádob železných místo stoků otevřených, do nichž se přivádí vzduch filtrovaný, mladina za vyšších teplot kyslíkem se nasycuje, kaly usazuje a byla-li i s chmelem načerpána, procezuje se vrstvou tohoto. Z nádob těch spílá se mladina přes chladiče rovněž uzavřené, k nimž přístup vzduchu filtrovaného jest zařízen. Chý.