Ottův slovník naučný/Komenského Spolek

Údaje o textu
Titulek: Komenského Spolek
Autor: Bohumil Mareš
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 618. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Spolek Komenského

Komenského Spolek, spolek českých reformovaných evangelíků, jehož účelem jest vydávání poučných a vzdělavatelných spisů evangel.-křesťanských, jenž chce býti evang. nakladatelem, byl založen r. 1868 předáky církve reformované české. Správu spolku vede 5členný výbor skutečných členů. Předsedou jest od jeho založení senior J. Janata z Chleb, podobně tajemníkem L. B. Kašpar, farář vinohradský. Ze spisů K. S-lkem vydaných uvádíme: Nový Zákon Bible kralické šestidílné s poznámkami a výklady Bratří českých, dle původ. vyd. kralic. z r. 1601, vyt. r. 1875; Komenského díla kazatelská. I. Umění kazatelské (1893), II. Kázání (1893); Summa catechismi t. j. malý kat. českobrat. dle vyd. r. 1615 upr. B. Baštecký (1895); Česko-bratrská bibliotheka, jejíž I. řada obsahuje ve 4 čís. Lasitského obraz Jednoty (1869); Konfessí bratrská; Bílkův Život Jana Augusty (1880) a Historie o těžkých protivenstvích, jejíž II. řada v 6 čís. obsahuje: Komenského Praxis pietatis (1877), Katechismus českobratr. dle vyd. z r. 1608 (1877), Komenského Kšaft umírající Jednoty dle vyd. berlínského z r. 1757, Hlubina bezpečnosti, Výhost světu, Poslední vůle; Kancionál církve reform. z kanc. starobratr. Lipského (Cithary sanct.) a malobratr. (Brněnského) pro církev Semonickou; Modlitby křesť. Komenského (1882). Vydal a vydává dosud „Evan. Listy“ roč. I.—XIV. (1884—98); „Přítel dítek“ roč. I.—XXIII. (1875—98); „Orloj“, ev. kalendář, vynikající zvláště histor. statěmi roč. I.—VIII. (1869—76), IX.—XXVI. (1881—1898). BM.