Ottův slovník naučný/Gymnasiarchové

Údaje o textu
Titulek: Gymnasiarchové
Autor: Karel Cumpfe
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 650. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Gymnasiarchové sluli u Řeků občané, kteří brali na se tak řečenou gymnasiarchii. Tato náležela k leiturgiím, t. j. k břemenům státním, ukládajíc občanu, na něhož připadla, vydržování a placení těch osob, které účastnily se závodního běhu s pochodněmi. Závody těmito slavily se původně Panathénaie, Héfaisteie a Prométheie, později také slavnost Panova a Bendidina (viz Bendis). Náklad na gymnasiarchii o svátku Prométheově obnášel r. 405 př. Kr. 1200 drachem, jak dovídáme se od řečníka Lysia (21, § 3.). Jinoši závodící běželi obyčejně z Akadémeie do města; o svátku Bendidině jelo se na koni. Vítězství a zároveň ceny dostalo se té straně nebo tomu, kdo první doběhl cíle, aniž zhasla pochodeň; také vítězný g-arch zasvětil jako chorég památku na své vítězství. — Zcela rozdílní od těchto g-chů byli g. v době pozdější, vrchnost k tomu ustanovená, aby dozírali na mladíky, zvláště v gymnasiích, by zachovávali ve všem slušnost a náležitě konali cvičení. Takoví g. jmenují se na Teu, Séstu a v městě Iulis na Keu. Zdá se, že také opatřeni byli nějakým zevnějším odznakem své důstojnosti na znamení, že mají moc trestati provinilce. Srv. Gilbert, Handb. d. griech. Staatsalterth. I. str. 342; II. str. 337 (1. vyd.). Cfe.