Ottův slovník naučný/Gymnarchus

Údaje o textu
Titulek: Gymnarchus
Autor: František Bayer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 650. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Gymnarchus niloticus Cuv., ryba měkkoploutvá (z řádu Physostomi) z nepatrné čeledi Mormyridae, podobná úhoři, ale tím památná, že nemá řitní ani ocasní ploutve; břišní ovšem také scházejí. Hřbetní ploutev prostírá se po všem téměř hřbetě. Má ve trupu po obou stranách páskovitý orgán pseudoelektrický, totiž ústroj podobné úpravy, jakým ozbrojen na př. úhoř elektrický, ale bez účinku. Dorůstá délky až 1,8 m a žije v Nílu i ve vodách Západní Afriky vůbec. Br.