Ottův slovník naučný/Gens d’armes

Údaje o textu
Titulek: Gens d’armes
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha : J. Otto, 1896. S. 1. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Gens d’armes [ža͡ndarm], franc., slovně lidé branní, nazývali se původně ve Francii všickni ozbrojenci druhu podřízenějšího. Karel IV. r. 1445 zřídil ze šlechticů 15 setnin ordonnančních a vřadil do nich těžkooděnce. Takový ozbrojený kopím, mečem a burdýřem se nazýval homme ďarmes a celý sbor jízdný G. d’a. čili gendarmerií. Když tato byla zrušena r. 1660, zůstal název jedné setnině domácí stráže královské. V Prusku tak nazýváno několik jízdných pluků. R. 1791 jmenován tak ve Francii nově zřízený zástup policejní a pak i v jiných státech sbory pro veřejnou bezpečnost. Viz Četnictvo a Četník. FM.