Ottův slovník naučný/Četník

Údaje o textu
Titulek: Četník
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 669. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Četník, fr. a něm. gendarme [ža͡ndarm], ital. carabiniere [ka-], prostonárodně zván žandarm nebo žandár, příslušník četnictva (v. t.). Č. polní viz Polní č. FM.