Ottův slovník naučný/Falsobordon

Údaje o textu
Titulek: Falsobordon
Autor: Karel Stecker
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. S. 1037. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: en:Falsobordone

Falsobordon, falsobordone ital., slove druh vokální skladby vícehlasé, v níž střídá se čásť recitativní s částí psanou v přísném rozměření taktovém. Poprvé objevuje se f. ve stol. XVI., udržel se však až na dnešní dobu, vyskytuje se tu skoro výhradně v komposici žalmové. V tomto případě pak sluší různiti 2 druhy, z nichž jeden f. zachovává v tenoru jako cantus firmus melodii příslušného modu žalmového, kdežto druhý komponován jest zcela samostatně, nepodržuje z melodií užívaných 8 modů žalmových praničeho (viz též Žalmové tóny). F. nebudiž stotožňován s jiným druhem vícehlasé skladby, významu pouze historického, totiž s faux-bourdonem (v. t.); byť i slovný význam obou byl totožný (falešný bas), významem svým věcným oba tyto pojmy zásadně se liší. Str.