Ottův slovník naučný/Drábov

Údaje o textu
Titulek: Drábov
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 902. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Drábov, lesnaté pásmo horstva Brdského, které severozápadní čásť okresu berounského prostupuje a na vrchu Dědu (492 m) nejvyššího bodu dosahuje. Jižní svah pásma tohoto jest velmi způsobilý k pěstování vinné révy, a vskutku založeno zde již několik vinic, z nichž největší zove se „Paula“.