Ottův slovník naučný/Catch glottal

Údaje o textu
Titulek: Catch glottal
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 228-229. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Catch glottal čili check glottid, ang., značí uzavřenou polohu hlasové štěrbiny, k jejímuž otevření jest třeba nárazu dechu. V některých jazycích slova počínající samohláskou mají před zazněním hlasu tuto polohu štěrbiny a náraz na ni způsobuje zvuk, jenž odpovídá semitskému aleph a řeck. spiritus lenis.