Údaje o textu
Titulek: Catch
Autor: Karel Stecker
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 228. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Catch [keč], angl. (postihnutí, chycení), stará anglická vokální forma hudební stylu polyfonního, příbuzná kanonu nebo fuze se všelikými umělůstkami, jež provedení její činí obtížným. C-e jsou rázu namnoze humoristického. V Londýně ve 2. pol. předešl. století zařízený C.-klub obral si úkolem zaniklou již formu vzkřísiti. Nejstarší sbírky c-ů (»Pam-melia«, »Deuteromelia«, »Melismata«) jsou z prvního desítiletí XVII. stol. Str.