Ottův slovník naučný/Bethsaidá

Údaje o textu
Titulek: Bethsaidá
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 906. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Betsaida

Bethsaidá (dům, místo rybolovu): 1) B., město v Galilei, na záp. bř. jez. Genesaretského, rodiště sv. apoštolů Petra, Ondřeje a Filipa. Zde se Kristus často zdržoval a městu tomuto i zkázu prorokoval. — 2) B., příjmením Julias (na počest dcery císaře Augusta Julie, choti cís. Tiberia), leželo v Gaulonitidě, asi ¾ hod. nad vtokem Jordánu do jezera Genesaretského. Zde uzdravil Pán Ježíš slepce (Marek, 8., 22.) a u ní nasytil i zástup 5000 (Lukáš, 9., 10.). Jrk.