Ottův slovník naučný/Bethome

Údaje o textu
Titulek: Bethome
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 906. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Bethome, opevněné město samařské, severně od Sichemu. Sem utekli náčelníci vzpoury proti židovskému králi Alexandru Jannaiovi (94—88 před Kr.), který však města dobyl a potom 800 Židů v Jerusalemě dal ukřižovati. Město samo posud nezjištěno.