Ottův slovník naučný/Bethsames

Údaje o textu
Titulek: Bethsames
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 906. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Bejt Šemeš

Bethsames (Beth-šémeš, dům slunce, též Ír-šémeš, město slunce), jméno 3(4) měst biblických, z nichž nejpamátnější jest B. v území Judově, o němž se častěji zmínka činí; sem na příklad byla přivezena archa úmluvy od Filištínův uloupená a později vrácená; zde na blízku porazil isráél. král Ioas krále judského Amasia a jiné. — Zbytky jeho hledati dlužno v nynějším Ain-Šemsu (24 km západně od Jerusalema). Jrk.