Ottův slovník naučný/Bethanie

Údaje o textu
Titulek: Bethanie
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. s. 902. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Bethanie (Bethany), jméno četných osad missijních v Africe i Západní a Vých. Indii. Nejdůležitější z nich jsou: 1) B. v území Namů v jihozáp. Africe, východně od Angry Pequeny a 225 km severových. od ústí řeky Oraňské, založena byla roku 1814 porýnskou společností missijní při řece Ugubu a čítá nyní na 800 obyv., nejvíce Hottentottů, z nichž 632 jsou křesťané. — 2) B. ve svobodném státě Oraňském v jižní Africe na Rietriveru, 65 km jižně od Bloemfonteinu, založena byla roku 1834 berlínskou missijní společností, má kostel a školu, kterou navštěvuje 220 dítek, a obydlena jest více než 1000 Bečuánů, Basutův a Korannů (933 křesťanů), kteří provozují orbu a chov dobytka. — 3) B. v Jihoafrické republice, 50 km severozáp. od Pretorie, nedaleko řeky Limpopa, v krajině velmi úrodné; zřízena byla roku 1864 hermannsburskou missijní společností, má školu se 200 dítek a na 1500 obyv., nejvíce Bakvenův (1438 křesť.). Osada tato je střediskem ostatních stanic zmíněné missijní společnosti. — 4) B. nebo Patambakan, osada dánské missijní společnosti v Přední Indii, jihozáp. od Madrasu, osídlena je 104 křesťanskými domorodci.