Ottův slovník naučný/Bet-hárám

Údaje o textu
Titulek: Bet-hárám
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 902. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bet-hárám (dům výše), Bethárán (dům vyhnanství), město v údolí jordánském, v území kmene Gad, později u Syrů Bet-ramtá zvané. Herodesem Antipou, který je opevnil a okrášlil, přezváno ku poctě Livie Julie, choti císaře Augusta, Livias nebo Julias. Později bylo sídlem křesťanského biskupa. Trosky jeho nalézají se nyní u Tell-Háránu naproti Jerichu asi 15 km cesty východně od Jordána. Dk.