Ottův slovník naučný/Béthfage

Údaje o textu
Titulek: Béthfage
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. s. 902. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Béthfage (dům, místo fíků), malé místo na východním svahu hory Olivetské, mezi Bethanií a Jerusalemem, zvané tak od množství fíkových stromů. Teď není po B. více památky, ač ve XIII. století ještě trvalo; ano za dob latinského království Jerusalemského stál na hoře Olivetské kostelík B. zvaný. (Sepp, Jerusalem, I., 581.) Jrk.