Ottův slovník naučný/Bahuche

Údaje o textu
Titulek: Bahuche
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 83. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Bahuche [baýš] Marguerite, franc. malířka ze zač. XVII. věku, choť Jakuba Bunela, dvorního malíře Jindřicha IV. Vynikala zvláště v malbě podobizen a pracovala o výzdobě nynější gallerie d’Apollon v Louvru pařížském společně se svým chotěm, po jehož smrti byl jí udělen titul dvorní malířky a svěřen dozor nad obrazárnami v Louvru a Tuileriích. Viz Meyer, Künstler-Lexikon, II., 548.