Ottův slovník naučný/Bahurucové

Údaje o textu
Titulek: Bahurucové
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 83. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bahurucové (Baharucové), důležitý kmen západních Bečuanů v jižní Africe. Dokud byli Bečuanové sjednoceným národem, pocházeli dědiční panovníci jejich z kmene B.-ců. Když pak rozdělili se a založili několik říší, tu přece členové královských rodin a kněži (ňakové) putovali na dvůr bahurucký, aby se naučili obřadům, starým posvátným obyčejů, což trvalo dlouho, i když zanikl lesk říše Bahrucké, ano dosud se u všech Bečuanův o staré královské rodině mluví s největší uctivostí. Nynější B. jsou skoro veskrze poddaní republiky Transvaalské, obývajíce hlavně Linokanu. Jsou dobrými rolníky. Povaha jejich i vlohy značně se cení. Milují zpěv a tanec. Jejich materiální kultura stoupá a tím i blahobyt, že rádi se dávají poučiti od Evropanů, s nimiž žijí v přátelství. Srovn. Holub, Sedm let v Jižní Africe (Praha, 1881). Kř.