Ottův slovník naučný/Babina luka

Údaje o textu
Titulek: Babina luka
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 12. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Babina luka, ves v Srbsku, v okr. valjevském, se 471 obyv. Zde narozen Hadži Ruvim, archimandrit bogovadjský a pak Petr Nikolajević Molev, slavný junák a vojvoda sokolský.