Ottův slovník naučný/Babina planina

Údaje o textu
Titulek: Babina planina
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 12. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Babina planina, lesnatá, až 1400 m dosahující vysočina v novopazarském pašalíku, mezi Čebotinem, Drinou a Limem.