Ottův slovník naučný/Babinagreda

Údaje o textu
Titulek: Babinagreda
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 12. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Babinagreda, ves v Chorvatsku, v okrese brodském, se 4009 obyv. chorv. (1880). Ženské zdejší vynikají lepotou. Ves ležíc v nížině bývá Sávou zaplavena; také za válek tureckých vzala několikráte pohromu.