Ottův slovník naučný/Alvarès do Oriente

Údaje o textu
Titulek: Alvarès do Oriente
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 30. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Alvarès do Oriente (Fernão), básník portug. XVI. století, nar. v Goe, trávil život jako úředník v Indii; jiných zpráv o jeho životě není. Hlavním jeho dílem jest Lusitania transformada (v Lisaboně 1606), báseň pastorální, kde pode jmény pastýřskými uvádí nejdůležitější básníky z konce XVI. století. Báseň ta, ač neprávem, pokládána za jednu z básní, jež Camõesovi byly odcizeny. Mimo tuto báseň napsal ještě A. mnohé znělky a elegie, pak 5. a 6. část svou dobou velmi oblíbeného rytířského románu Palmeirim d'lnglaterra.