Ottův slovník naučný/Alvares de Azevedo

Údaje o textu
Titulek: Alvares de Azevedo
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 30. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Alvares de Azevedo Manoel Antonio, básník brasilský (* 1831 — † 1852). Již v pátém roce věku svého byl stižen nezhojitelnou chorobou, nicméně duch jeho mohutně se vyvinul, tak že básně jeho velmi jsou ceněny. Vydány byly po smrti A-ově od otce jeho (1853) a později několikráte (nejúplněji v Brasilia, bibliotheca dos melhores autores nacionaes 1862 v Riu de Janeiro a v Paříži, 3 díly). A. jest stoupencem moderního romantismu a realismu, který v literaturu brasilskou uvedl. Vzorem byli mu Victor Hugo a Byron; zvláště tomuto podobá se velmi duchem svým. Vadou některých básní epických (jmenovitě nejobšírnější O poema do Frade) jest přílišný skepticism a cynism, jenž podivně se odráží od hluboce procítěných ideálních básní lyrických, na př. vznešené hymny Crespusculo do mar a elegie nad vlastním osudem A minila mae. Z prosaických jeho statí vyniká Litteratura e civilisaçäo em Portugal.