Ottův slovník naučný/Alkéstis

Údaje o textu
Titulek: Alkéstis
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 888. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alkéstis (Άλκηστις), lat. Alcestis (neb Alceste), (myth.) dcera Pelia, krále v Iólku, která, stavši se chotí Adméta, jemuž bylo dostáti obtížnému úkolu, prve než dosáhl ruky její, přilnula k manželu svému s oddaností tak vroucí, že nerozpakovala se ani zemříti za něho, načež ale opětně byla mu navrácena. Manželu svému porodila syna Euméla. Obětavá její láska k Admétovi byla za starého věku vždy kladena za vzor a A. sama sdružována v podsvětí se ženami nejšlechetnějšími, jako Pénelopou, Euadnou i Laodameií. Viz Admétos. O spracování mythu v literaturách nových srv.: Ellinger, Alceste in der modernen Litteratur (Halle 1885). Dnl.