Ottův slovník naučný/Alketas

Údaje o textu
Titulek: Alketas
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 888. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Alketas, vojevůdce makedonský, bratr říšského správce Perdikky, účastnil se činně výprav Alexandra Velikého, zvláště v Indii a po jeho smrti proslul jako horlivý stoupenec svého bratra. K rozkazu Perdikkovu dal na př. r. 322 zavražditi nevlastní sestru Alexandrovu, Kynanu, poněvadž se opírala sňatku dcery své Eurydiky s Filippem Arhidaiem. V době, kdy Perdikkas na výpravě do Egypta od vojska zavražděn byl (r. 321), nacházel se A., rovněž k smrti odsouzený, v Malé Asii; tam nakloniv si Pisidy, tak že ve všem na ně mohl spoléhati, shromáždil znamenitou moc válečnou, která ještě vzrostla najatými vojsky, když mu byl Attalos, vůdce Perdikkova loďstva, přinesl poklady v Tyru uložené. Ale nechtěje se podříditi Eumenovi, satrapovi kappadockému, kterýž mu spolek nabízel, způsobil tím záhubu svou. Byv od Antigona, jemuž bylo nařízeno přemožení stoupenců Perdikkových. r. 320 poražen, zavřel se v Termessuntě v Pisidii, ale ze strachu, aby starší města nevydali ho Antigonovi, sám se zavraždil.