Ottův slovník naučný/Alipúra

Údaje o textu
Titulek: Alipúra
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 876. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alipúra, domácí stát východoindický v Bandelkandě, v Sev.-záp. provinciích, má na 179 km2 a 14891 obyv. (1881), a to hindů 13.950, muham. 855, džajnů 86. Kníže dle smlouvy s anglickou vládou uznán za majitele svých pozemkův a má právo ustanoviti si dědice. Hlavním městem jest A. mající 3282 obyv. (1881). Fl.