Ottův slovník naučný/Aliquantní

Údaje o textu
Titulek: Aliquantní
Autor: Hynek Soldát (jako Ignác Soldát)
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 876. Dostupné online
Licence: PD old 70

Aliquantní (lat. aliquantus) slove díl, není-li k celku v poměru jednotky k celému číslu, nebo nedává-li, násoben číslem celým, celku. Je tudíž každé číslo, jež v jiném není beze zbytku obsaženo, jeho a-m dílem. Na př. 7 a 9 jest a. díl 17. St.