Ottův slovník naučný/Alipúr

Údaje o textu
Titulek: Alipúr
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 875–876. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alipúr, hlavní město vých.-ind. okresu Pargan v Bengálu, jižní předměstí Kalkutty. Jest sídlem místodržitele (Lieutenant-Governor) bengálského a má kasárny domácího vojska, zoologickou zahradu a velké vězení. – Alipúrský hlavní oddíl okresu 24 Pargan má na 2231 km2 584.460 obyv. (1883), a sice hindů 395.118, muhammedánů 183.768, buddhistů 183, křesťanů 5135 a jiných 259. Obsahuje předměstí kalkuttská a rozdělen jest na 9 policejních obvodů. Fl.