Ottův slovník naučný/Alienace

Údaje o textu
Titulek: Alienace
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 870. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Alienace (lat. alienatio), zcizení, má týž význam jako abalienace (v. t.). Zvláštní druhy a. jsou: 1. a. ke skrácení věřitelů (alienatio in fraudem creditorum), 2. a. věci sporné pro změnu sporu (alienatio iudicii mutandi causa). Viz tyto.