Ottův slovník naučný/Albitte

Údaje o textu
Titulek: Albitte
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 729. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Albitte Antoine Louis (* okolo 1750 – † 1812), franc. právník, člen konventu, kde náležel k nejradikálnějším poslancům (na jeho návrh byly sochy králů nahrazeny sochami Svobody, navrhl prodej statkův emigrantských a zmenšení služného duchovenstva, hlasoval pro smrť královu), jako kommissař při alpské armádě obžaloval gen. Bruneta a přivedl jej pod guillotinu, ale byl v konventě obviněn, že vzbudil povstání 1. prairialu a odsouzen k smrti, jíž unikl jen útěkem. Po amnestii 4. brumairu vrátil se do Francie. Později vstoupil k vojsku a zemřel za výpravy proti Rusku. Smělost jeho ultraradikálních názorů byla neslýchaná. Při představení trag. Chénierovy »G. Gracchus«, když obecenstvo tleskalo při verši: »Zákonů nám třeba a ne krve«, povstal volaje: »Krve a ne zákonů!«