Údaje o textu
Titulek: Albit
Autor: Jan Hejtman, František Sitenský
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 729. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Albit, nerost, jehož trikl. krystaly jsou typu deskovitého neb sloupkovitého; deskovité jsou obyčejně srostlice dle ploch brachypinakoidu; často bývá také kusovitý, slohu zrnitého. Nejčastěji jest bílý neb jen nepatrně zbarvený, lesku skelného, na štěpné ploše zpodové perleťového, a více méně průhledný. Tvrd. 6–6,5, hust. 2,61–2,64, chem. slož. Na2(Al2)Si6O16. Nejkrásnější krystaly vyskytují se ve Slezsku, v Sasku, v Alpách a na ostrově Elbě. Kyselý živec tento nemá pro vytváření půdy té důležitosti jako na př. orthoklas. Větrá snáze než tento. Zplodinou zvětrání jeho jest jako u onoho kaolin anebo jíl. Hjn. Sit.