Ottův slovník naučný/Albergati

Údaje o textu
Titulek: Albergati
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 707. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Albergati, šlecht. rodina ital. v Bologni, z níž pocházel Nicolo (* 1375 – † 1443 v Sieně), z řádu kartusiánů, později (od r. 1417) biskup a kardinál v rodišti svém, velký podporovatel učenců; byl celou duší oddán papeži Martinu V., který jej jako legáta posílal do Francie a Německa. Za Eugenia IV. byl velmi činným na sněmě ve Ferraře; jest ctěn jako světec. Zanechal několik spisů obsahu hlavně mravného. Jrk.