Ottův slovník naučný/Alberdingk Thijm

Údaje o textu
Titulek: Alberdingk Thijm
Autor: Karel Veselík
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 707. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alberdingk Thijm [tajm] Josephus Albertus (* 13. srpna 1820 v Amsterodamě), nizozemský spisovatel a básník. V době, kdy novější romantika (Byron, Scott, Hugo) vnikla v nizozemskou literaturu, také A. podlehl vedlé jiných znamenitých básníků jejímu vlivu a nedovedl ani později z něho se dokonale vymaniti. Nejen v hlubokých básních, ale i v půvabných povídkách historických jeví se jeho nálada k romantismu, záliba v mysticismu a symbolisování. Na zvelebení domácí literatury a umění záhy pomýšlel, jednak sebrav pečlivě starší básně nizozemské, jednak vydávaje od r. 1855–1888 časopis »De Dietsche Warande«, věnovaný nizozemským starožitnostem, dějepisu, literatuře a umění. Kritickými články v tomto časopise uveřejněnými, jakož i spisy z dějin literatury a umění osvědčil se kritikem velmi bystrým, jakkoli zhusta jednostranným podlé vřelého přesvědčení katolického. – A. (s připojeným rodinným jménem mateřským Thijm) oddal se obchodu, vzdělával se však při tom s větší láskou v umění a literatuře. Náboženským svým smýšlením zabírá přední místo mezi nizozemskými ultramontány, jest též rytířem řádu sv. Řehoře. – Od r. 1844 vydal několik sbírek básnických: Vioolljens en grover gebloemte; De klok van Delft, povídka romantická; Legenden en fantasiën; Karolingische verhalen a j. Sebrané povídky prosaické vyšly pod názvem Verspreide verhalen in proza (Amster. 1879 sl.). Z příspěvků k historii literární vynikají Isaäc da Costa, Portretten van Joost van den Vondel; v jazyku francouzském De la littérature néerlandaise à ses différentes époques (1854). Spisy o umění církevním De heilige linie (1858) a j. Od r. 1852 vydává A. národní almanach pro nizozemské katolíky a od r. 1888 díla Vondelova. Vsk.