Ottův slovník naučný/Albergati Capacelli

Údaje o textu
Titulek: Albergati Capacelli
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 707. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Albergati Capacelli [kapačeli] Francesco marchese, italský dramatik a herec (* 1728 v Bologni, †1804), věnoval své jmění dram. umění a vystavěl v Bologni divadlo, na němž se svými přátely provozoval kromě svých nejlepší italské kusy. Byl přítelem Goldoniho, jehož směrem kráčel a jejž oslavil jako vzor svůj v kuse Cavaliere di Spirito, Alfieriho, Voltairea a j. Jako herec slul italským Garickem; jeho péčí odstraněny masky obvyklé na jevištích italských. Zabiv ze žárlivosti svou ženu byl nucen roku 1785 utéci do ciziny, odkudž vrátil se teprv po několika létech na svůj statek Zolu, kdež zemřel. A. zanechal mnoho dramat. prací, které vyšly v Benátkách 1783 až 1785 ve 12 svazcích; mnohé z nich (jmen. Il saggio amico a Il ciarlatore maldicente) svou svěžestí udržely se po dnes na repertoiru italském. Kromě překladů rozličných franc. kusů vydal i sbírku Novelle morali (Bologna 1783, 2 sv.), v níž nejlepší jest novella Il pregiudizio del falso onore.