Ottův slovník naučný/Akidopeirastika

Údaje o textu
Titulek: Akidopeirastika
Autor: Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 625. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akidopeirastika (z řec.), zkoušení jehlou, methoda podobná acupunctuře, slouží hlavně při rozeznávání choroby. Při ní užívá se buď jehel neb jemných trokarů, vrtáčků podobných zubním nebozezům, a pak harpuny, bodce podobného háčku, jehož se užívá při ženských ručních pracích. A. poučuje nás, zdali v nádoru tekutina se nalézá, po vyrvání kousku tkaně pomocí harpuny přesvědčujeme se drobnohledně o podstatě i zhoubnosti jeho, navrtavše kosť seznáváme, zda v dutině její hlíza a pod. nevznikla, diagnosu trichinosy hlavně pomocí a-ky činiti lze a i v jiných případech methody této s výhodou se užívá. Peč.