Ottův slovník naučný/Akidusa

Údaje o textu
Titulek: Akidusa
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 625. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akidusa (Άχίδουσα), v mythologii řecké choť boiótského krále Skamandra, po níž prý byl přezván stejnojmenný pramen boiótský. Její tři dcery, jež ctěny byly jako bohyně a nazývány Parthenoi (»panny«), jsou domněle totožny s Charitkami. Dnl.