Ottův slovník naučný/Aile-Froide

Údaje o textu
Titulek: Aile-Froide
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 536. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aile-Froide [él froàd], jeskyně v hoře Pelvoux (v jihozáp. Francii na hranicích italských)' smutně známá z r. 1485 tím, že 3000 Valdenských, kteří pronásledováni inkvisicí se do ní utekli, bylo zde upáleno.